Câu Lạc Bộ Doanh nhân IPO SIHUB

31/01/2022 ...

Câu Lạc Bộ Doanh nhân IPO SIHUB là một CLB khá non trẻ của TP.HCM được thành lập ngày 01/01/2021. Chủ tịch: ThS. Phạm Minh Trí

Nhiệm vụ của IPO SIHUB là tập hợp giúp đỡ nhau, đoàn kết trao đổi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và nâng cao kỹ năng quản trị điều hành doanh nghiệp cho các doanh nhân khởi nghiệp (startup) vận dụng đổi mới sáng tạo hướng đến IPO (Initial Public Offering: niêm yết lần đầu ra công chúng để gọi vốn) nhằm góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM và của Trung Tâm Ứng dụng Tiến Bộ Khoa học và Công Nghệ (SIHUB) – Sở Khoa Học và Công Nghệ TP. HCMCác tin cùng chuyên mục