Chức năng nhiệm vụ

31/01/2022 ...

 • Chức năng
  • Trung tâm khởi nghiệp là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp.
 • Nhiệm vụ
  • Bồi dưỡng ngắn hạn các kiến thức về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên, tổ chức, đơn vị và viên chức có nhu cầu.
  • Ươm tạo các ý tưởng mới, những mô hình mới, những kết quả khoa học công nghệ mới, những dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp; phát triển sản phẩm, chuyển giao, thương mại hóa các sản phẩm công nghệ; hỗ trợ xác lập quyền sỡ hữu trí tuệ và thành lập các doanh nghiệp trong nhà trường.
  • Xây dựng quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, mạng lưới doanh nghiệp, mạng lưới cố vấn, cơ chế chính sách; kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước; cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
  • Tham gia các cuộc thi, hoạt động liên quan đến khởi nghiệp do các cấp tổ chức

Tin tức & Sự kiện

Góc nhìn chuyên gia

Hành trình khởi nghiệp