TS. Trần Xuân An

"Thợ sơn" công nghệ nhiệt

Ths. Lạc Xuân Hưng

May, thiết kế thời trang

Ths. Lê Hồng Hạnh

Quản lý giáo dục (IIC)

Ths. Lê Minh Mẫn

Cơ khí động lực

Ths. Nguyễn Anh Tú

Công nghệ thông tin

Ths. Lưu Mạnh Sơn

Kỹ thuật cơ điện tử

Ths. Nguyễn Thi Thơ

Ngành quản trị dịch vụ

Ths. Nguyễn Thị Sao Ly

Công nghệ thực phẩm